x

Защита на личните данни

test

В тази страница се обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване.

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Венерджи Консулт ЕООД с ЕИК: 148137216 и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока. Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Използваме множество технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.Даваме Ви възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес.

За да доставим желания от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл. Ние не изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право да продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица. При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.