x

Изграждане на електрически инсталации

Ценова листа на електроуслугиЦената за изграждането на електроинсталацията на нова сграда – кооперация или къща, зависи от няколко фактора: проект, използваните материали и начина на полагане на кабелите и монтажа на апаратурата. В таблицата по-долу са дадени примерни цени за монтаж на кабелите и апаратурата, като в зависимост от горните фактори, цените могат да варират в определени граници. Съвсем ориентировъчно цената на изцяло изградена електрическа инсталация на къща в зависимост от РЗП-то е около 25-40 лв./м2.

Монтаж и изтегляне на проводнициМяркаЦенa лв./м
1Монтаж на проводник ПВВМ (мостов) по тухлена (бетонена) стена до 3х4,00 мм2м1,60
2Монтаж на проводник ПВВМ(мостов) по таван(бетон)м2,00
3Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 по стена или таванм2,30
4Монтаж на СВТ проводник до 3х10 мм2 по стена или таванм3,40
5Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 със скоби по стена или таванм4,00
6Изтегляне на проводник ПВ 1х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръбам0,90
7Изтегляне на проводник ПВ 2х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръбам1,60
8Изтегляне на проводник ПВ 3х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръбам2,20
9Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръбам1,80
10Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръбам2,20
11Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в гофрирана тръбам2,80
12Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръбам1,80
13Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръбам2,90
14Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в гофрирана тръбам3,80
 Отвори в стенаМяркаЦенa лв. 
15Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухлам5,50
16Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетонм6,50
17Изкопаване на отвор за конзолна кутия в тухлена стенабр.5,80
18Изкопаване на отвор за конзолна кутия в бетонна стенабр.9,00
19Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в тухлена стенабр.6,00
20Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в бетонна стенабр.9,00
Монтаж и свързване на разклонителни и конзолни кутииМяркаЦенa лв. 
21Монтаж на конзолна кутиябр.5,00
22Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталациябр.6,50
23Монтаж на квадратна разклонителна кутия за скрита инсталациябр.8,00
24Монтаж на разклонителна кутия за открита инсталациябр.8,00
25Свързване и прозвъняване на елeктрическа разклонителна кутиябр.18,00
Монтаж и изграждане на таблаМяркаЦенa лв. 
26Монтаж на предпазители в таблобр.10,00
27Монтаж на дефектнотокова защита в таблобр.25,00
28Монтаж на кутия за табло в тухла до 18 модбр.60,00
29Монтаж на кутия за табло в тухла до 36 модбр.90,00
30Монтаж на табло в бетон до 18 модбр.90,00
31Монтаж на табло в бетон до 36 модбр.120,00
32Монтаж на стълбищен автоматбр.60,00
33Монтаж на контакторбр.25,00
34Суха разделка на кабел до 4 мм2За едно жило2,80
35Суха разделка на кабел до 10 мм2За едно жило4,50
36Суха разделка на кабел до 25 мм2За едно жило8,00
37Суха разделка на кабел до 75 мм2За едно жило12,00
Монтаж на ключове, контакти и осветителни телаМяркаЦенa лв.
38Монтаж на ключ за скрита електроинсталациябр.6,50
39Монтаж на контакти за скрита електроинсталациябр.7,20
40Монтаж на ключове за открита електроинсталациябр.6,80
41Монтаж на контакти за открита електроинсталациябр.7,50
42Монтаж на трифазен ел. контактбр.12,00
43Монтаж на електрическо бойлерно таблобр.30,00
44Монтаж на фасунга висящабр.5,00
45Монтаж на фасунга на стенабр.6,50
46Монтаж на аплик, плафониерабр.25,00
47Монтаж на осветително тяло лунабр.20,00
48Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло лунабр.15,00
49Монтаж на евакуационно осветление „EXIT“бр.35,00
50Монтаж на прожектор до 500Wбр.40,00
51Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5мбр.60,00
52Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5бр.90,00
53Монтаж на фотоклеткабр.35,00

Посочените цени са без включен ДДС.

За точна оферта, за проект или изграждане на електроинсталация, може да използвате следната контактната форма :