x

Изграждане на електрически инсталации

Ценова листа на електроуслугиЦената за изграждането на електроинсталацията на нова сграда – кооперация или къща, зависи от няколко фактора: проект, използваните материали и начина на полагане на кабелите и монтажа на апаратурата. В таблицата по-долу са дадени примерни цени за монтаж на кабелите и апаратурата, като в зависимост от горните фактори, цените могат да варират в определени граници. Съвсем ориентировъчно цената на изцяло изградена електрическа инсталация на къща в зависимост от РЗП-то е около 25-40 лв./м2.

Монтаж и изтегляне на проводници Мярка Ценa лв./м
1 Монтаж на проводник ПВВМ (мостов) по тухлена (бетонена) стена до 3х4,00 мм2 м 1,60
2 Монтаж на проводник ПВВМ(мостов) по таван(бетон) м 2,00
3 Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 по стена или таван м 2,30
4 Монтаж на СВТ проводник до 3х10 мм2 по стена или таван м 3,40
5 Монтаж на СВТ проводник до 3х4 мм2 със скоби по стена или таван м 4,00
6 Изтегляне на проводник ПВ 1х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба м 0,90
7 Изтегляне на проводник ПВ 2х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба м 1,60
8 Изтегляне на проводник ПВ 3х(до 2,5 мм2) в гофрирана тръба м 2,20
9 Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръба м 1,80
10 Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4 мм2 до 6 мм2) в гофрирана тръба м 2,20
11 Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в гофрирана тръба м 2,80
12 Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръба м 1,80
13 Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10 мм2 до 16 мм2) в гофрирана тръба м 2,90
14 Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в гофрирана тръба м 3,80
  Отвори в стена Мярка Ценa лв. 
15 Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухла м 5,50
16 Изкопаване на канал за кабели СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон м 6,50
17 Изкопаване на отвор за конзолна кутия в тухлена стена бр. 5,80
18 Изкопаване на отвор за конзолна кутия в бетонна стена бр. 9,00
19 Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в тухлена стена бр. 6,00
20 Изкопаване на отвор за разклонителна кутия в бетонна стена бр. 9,00
Монтаж и свързване на разклонителни и конзолни кутии Мярка Ценa лв. 
21 Монтаж на конзолна кутия бр. 5,00
22 Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация бр. 6,50
23 Монтаж на квадратна разклонителна кутия за скрита инсталация бр. 8,00
24 Монтаж на разклонителна кутия за открита инсталация бр. 8,00
25 Свързване и прозвъняване на елeктрическа разклонителна кутия бр. 18,00
Монтаж и изграждане на табла Мярка Ценa лв. 
26 Монтаж на предпазители в табло бр. 10,00
27 Монтаж на дефектнотокова защита в табло бр. 25,00
28 Монтаж на кутия за табло в тухла до 18 мод бр. 60,00
29 Монтаж на кутия за табло в тухла до 36 мод бр. 90,00
30 Монтаж на табло в бетон до 18 мод бр. 90,00
31 Монтаж на табло в бетон до 36 мод бр. 120,00
32 Монтаж на стълбищен автомат бр. 60,00
33 Монтаж на контактор бр. 25,00
34 Суха разделка на кабел до 4 мм2 За едно жило 2,80
35 Суха разделка на кабел до 10 мм2 За едно жило 4,50
36 Суха разделка на кабел до 25 мм2 За едно жило 8,00
37 Суха разделка на кабел до 75 мм2 За едно жило 12,00
Монтаж на ключове, контакти и осветителни тела Мярка Ценa лв.
38 Монтаж на ключ за скрита електроинсталация бр. 6,50
39 Монтаж на контакти за скрита електроинсталация бр. 7,20
40 Монтаж на ключове за открита електроинсталация бр. 6,80
41 Монтаж на контакти за открита електроинсталация бр. 7,50
42 Монтаж на трифазен ел. контакт бр. 12,00
43 Монтаж на електрическо бойлерно табло бр. 30,00
44 Монтаж на фасунга висяща бр. 5,00
45 Монтаж на фасунга на стена бр. 6,50
46 Монтаж на аплик, плафониера бр. 25,00
47 Монтаж на осветително тяло луна бр. 20,00
48 Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна бр. 15,00
49 Монтаж на евакуационно осветление „EXIT“ бр. 35,00
50 Монтаж на прожектор до 500W бр. 40,00
51 Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м бр. 60,00
52 Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5 бр. 90,00
53 Монтаж на фотоклетка бр. 35,00

Посочените цени са без включен ДДС.

За точна оферта, за проект или изграждане на електроинсталация, може да използвате следната контактната форма :