x

 

 

Правила и условия за ползване на сайта VENERGYCONSULT.COM

Моля, преди да използвате този сайт, прочетете внимателно условията. Като осъществявате достъп и използвате този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия. В случай, че не сте съгласни с условията, моля, не използвайте този сайт.

Използването на интернет сайта venergyconsult.com /наричан по-надолу САЙТА/ и Вашия достъп до него се определят от описаните тук ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ /наричани по-надолу УСЛОВИЯ/, както и всички приложими норми и регулации.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Венерджи Консулт ЕООД може да променя информацията на САЙТА без предварително уведомление. Венерджи Консулт ЕООД не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел закупуването на продукти от venergyconsult.com  е необходимо предоставянето на лична информация. Тази информация (три имена, адрес за доставка, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура), която потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация е под закрилата на Закона за защита на личните данни.

Венерджи Консулт ЕООД използва предоставените лични данни само за следните цели:
•  обработка на заявката на потребителя;
•  подобряване работата на САЙТА и по-качествено обслужване (статистически цели);
•  уведомяване за нови продукти и промоции (ако сте дали съгласието си да получавате такава информация).

Потребителите са съгласни с факта, че операторите на venergyconsult.com имат достъп до част или пълната информация, с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

ЦЕНИ И ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

Всички цени в САЙТА са с включен ДДС.

Венерджи Консулт ЕООД има правото да променя цените по своя преценка и по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Венерджи Консулт ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

При поръчка на стока имате възможност да заплатите по два начина в зависимост от начина на доставка.

 • Плащане при доставка от куриер /чрез пощенски паричен превод/ – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка. Към стойността на доставката се начислява и такса на куриерската фирма за плащане при доставка.
 •  Авнасово плащане по проформа фактура /само по банков път/ – поръчката се приема за приета след получане на плащането. Необходимо е да предоставите данни за издаването на проформа фактура при поръчка.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете с оператор на venergyconsult.com на посочения телефон за контакт.

Моля, не поръчвайте стоки, които не желаете да закупите!

Поръчка може да бъде анулирана от оператор на venergyconsult.com, при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпан продукт не са приемливи за клиента.

ВРЪЩАНЕ /ОТКАЗ/ НА СТОКА

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им в случай, че те са съхранени добре, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени, с пълна комплектация и документация. Потребителят трябва да посочи писмено причини за връщане на стоката. Заявка за връщане на стока може да направите в секция „Връщане на стоки“ в сайта. Транспортните разходи при връщане на стока са за сметка на клиента.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в случаите, когато:

 • Ако доставената стока не съответства на поръчаната от потребителя;
 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
 • Ако стоката е с видим дефект;
 • Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на ценана на стоката при нейната поръчка;
 • При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Моля, в такъв случай се свържете с оператор на САЙТА за допълнителна информация.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички продукти закупени от САЙТА са с минимална гаранция от 12 /дванадесет/ месеца за юридически лица, 24 /двадесет и четири/ месеца за физически лица или по-голям гаранционен срок. Срокът на гаранцията е изрично посочен в гаранционната карта, която потребителя получава заедно със закупената стока. Гаранцията включва всички фабрични дефекти в материала и изработката на продукта в срок посочен в гаранционната карта, валиден от датата на покупката.

Гаранцията е невалидна за повреди, в резултат на:

 • Монтажът на продукта не е извършен според техническите изискванията;
 • Неспазване на изискванията за околната среда, посочени в документацията на съответното устройство;
 • Неправилно или нехайно ползване или съхранение;
 • Включване към неподходящо електрическо захранване;
 • Природни бедствия (мълния, градушка, наводнение, земетресение и други), пожар,  токови удари, падане, кражба, въздействие с чуждо тяло и други форсмажорни обстоятелства;
 • Ремонт или модификация на устройството, извършени от собственика или от трети лица, неоторизирани от САЙТА.

При повреда в гаранционния период, Венерджи Консулт ЕООД се задължава безплатно да отремонтира или замени съответните продукти. Срокът за ремонт е 30 /тридесет/ работни дни. Гаранционните условия важат в случай, че стоките са транспортирани до адреса на САЙТА. САЙТА не поема разходите като демонтаж и диагностика на оборудването на обект. Те са за сметка на клиента закупил оборудването.

ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Венерджи Консулт ЕООД запазва правото си едностранно да променя условията за ползване на сайта по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните условия за ползване, защото за вас тези условия са обвързващи.