x

network

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

„Венерджи Консулт“ разполага с екип специалисти работили дълги години в изграждането, подръжката и администрирането на компютърни мрежи във водещи фирми на българския пазар с голям брой компютърни единици и притежаващи всички необходими за това международни сертификати. Ние ще Ви предложим както първоначално изграждане на една вътрешна мрежа (в офиси, учреждения и др.), така и оптимизацията и подръжката на съществуващи такива. Въвеждането на нови софтуерни и хардуерни решения е наш приоритет, както и обучението на персонала Ви за работа. Наблягаме на последното изключително много, тъй като от нашия дългогодишен опит сме се убедили, че преобладаваща част от проблемите, възникнали при използването на една локална мрежа или софтуер, са от непознаване на спецификата й. Изключително бързото напредване на технологиите , поставя в трудна ситуация работещите с тях и затова стремежа ни е към по-доброто и по-разбираемо обучение на клиентите ни.
Все повече компании напоследък се доверяват на услугите на фирми за подръжка на изградената им компютърна мрежа. Това носи ползи в няколко насоки : бърза реакция от поддържащия екип (до няколко минути по телефона и до няколко часа за посещение на място), оптимизиране на самата мрежа, защита на мрежата и осъвременяването й, премахване на нежелан софтуер, инсталиране на нови продукти и приложения. Цените на абонаментната подръжка, които предлагаме зависят най-вече от броя компютърни системи и офис техника. Като за по-голям брой компютърни единици, цената съответно намалява. В това се включва и подръжка на сървъри, интернет връзка, периодично архивиране, премахване на вируси и спам и т.н. Периодичното почистване на компютри, принтери и друга офис техника от прах, подмяна на стари тонер касети на копирни машини и принтери, глави за мастилени принтери и други са неразделна част от една комплексна подръжка, която ще Ви гарантира безотказна работа на системата.